Om een grote groep enthousiaste Scouts en vrijwilligers te ondersteunen en te begeleiden is een gedegen organisatie nodig die alle randvoorwaarden (zoals een clubhuis, financiele middelen, materialen) mogelijk maakt, maar die ook kan bijspringen indien het even niet allemaal zo gaat als gepland. 

De organisatie van de Altenagroep bestaat uit een bestuur en de groepsraad, waarbij de groepsraad het hoogste orgaan is binnen de vereniging Scouting Altenagroep. Binnen de groepsraad en het bestuur zijn afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en zorgen voor een veilige spelomgeving. 

De inrichting van het bestuur, de groepsraad en alle afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, zijn beschreven in de artikelen hieronder.