Voor het lidmaatschap van Scouting Altenagroep dient u kennis te nemen van onderstaande algemene voorwaarden en geeft u hierop, middels ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord. Dit akkoord is noodzakelijk voor het juist kunnen uitvoeren van de overeenkomst (lidmaatschap) en voor het opslaan en mogen gebruiken van persoonsgegevens.

 1. De Scouting Altenagroep behoudt zicht het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigingen.

Inschrijven

 1. Met de inschrijving bij de Scouting Altenagroep verklaart het lid (of wettelijke verzorger indien het lid jonger dan 18 jaar is) zich bekend met de inhoud van de algemene voorwaarden.
 2. Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de stafleden van betreffende speltak en moet daar ook weer worden ingeleverd.
 3. Ieder lid van Scouting Altenagroep is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting Nederland. Alle rechten en plichten die aan dit lidmaatschap zijn verbonden, staan in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Deze is te vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/juridische-zaken/huishoudelijk-reglement

Gebruik persoonsgegevens

 1. Alle leden van de Scouting Altenagroep worden geregistreerd in Scouts Online (SOL); dit is de online ledenadministratie van Scouting Nederland. De gegevens zijn vertrouwelijk en alleen in te zien door de stafleden van de betreffende speltak, penningmeester of geautoriseerde personen binnen de Scouting Altenagroep.
 2. Alle gegevens op het inschrijfformulier worden overgenomen in SOL en hierin opgeslagen.
 3. De ingevulde inschrijfformulieren worden gearchiveerd en bewaard bij de penningmeester. Archiveren is noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van overeengekomen incassoverplichting en/of registratie van toestemming voor gebruik persoonsgegevens.
 4. De opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt voor het delen van informatie met leden en ouders/ verzorgers over activiteiten, agenda, voor registratie van activiteiten of bij groepsindelingen binnen speltakken.
 5. De Scouting Altenagroep slaat bijzondere persoonsgegevens als medicijngebruik op. Deze kunnen binnen het stafteam worden gedeeld indien dit in het belang van het betreffende lid wordt geacht.
 6. Voor het verkrijgen van subsidie van de gemeente Altena is de Scouting Altenagroep verplicht om 1 keer per jaar naam, adres, woonplaats en geboortedatum te delen van alle ingeschreven leden. Bijzondere persoonsgegevens of andere contactgegevens worden niet gedeeld.
 7. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven via de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Via deze weg worden ook de stafleden geïnformeerd.
 8. Het privacy beleid van Scouting Altenagroep maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden en zijn hier te vinden: Privacybeleid

Contributie

 1. Per kalenderjaar zal middels een e-mail de factuur verzonden worden met hierop het contributiebedrag en de incassotermijnen voor het komende jaar.
 2. Voor leden die machtiging tot incasso hebben afgegeven zal elke 26ste van de maand de automatische incasso plaatsvinden.
 3. Voor leden die geen machtiging tot incasso hebben afgegeven dient het volledige bedrag in 1 keer betaald te worden.
 4. De volgende betalingsvoorwaarden worden gehanteerd:
  -      Betaaltermijn factuur: 30 dagen
  -      Eerste herinnering: 60 dagen na factuurdatum
  -      Tweede herinnering: 90 dagen na factuurdatum
  -      Na 6 maanden: het lidmaatschap wordt beëindigd.
 5. Scouting Altenagroep heeft het recht de contributie jaarlijks te verhogen. U wordt hierover aan het begin van het jaar geïnformeerd.

Beëindigen lidmaatschap

 1. Indien men besluit het lidmaatschap te beëindigen, dient dit gemeld te worden bij de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 2. De opzegtermijn bij betaling middels automatische incasso betreft 1 kalendermaand, waarbij vóór de eerste van de maand opgezegd dient te zijn. Indien een jaar vooruit betaald is blijft het lid welkom tot de laatste opkomst van het betreffende kalenderjaar. Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.
  Voorbeeld: Voor 1 september opzeggen is per 1 oktober geen lid meer.
 3. Na beëindigen van het lidmaatschap zullen alle persoonsgegevens in SOL worden gearchiveerd. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om voor een activiteit oud-leden te kunnen bereiken en zijn enkel beschikbaar voor geautoriseerde leden.
 4. Het volledige beleid omtrent lidmaatschap en contributie maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden en hier te vinden: Lidmaatschap.