Verenigingsbestuur Altenagroep

Het bestuur

Scouting Altenagroep bestaat uit een stichting en een vereniging met beide een eigen bestuur dat zorg draagt aan de ondersteuning van de groep. Beide besturen hebben regelmatig overleg over het rijlen en zeilen van de Altenagroep. Ze zijn ook beide vertegenwoordigd in de groepsraad.

De Stichting Scouting Altenagroep beheert het troephuis aan de Rijksstraatweg 105 in Sleeuwijk en de vloot waarmee de waterscouts en waterexplorers in de Biesbosch varen. Ze faciliteren het onderhoud en zullen op aangeven van de vereniging tot vervanging overgaan zodat het voor de Vereniging Scouting Altenagroep beschikbaar blijft. Daarnaast draagt de Stichting ook de zorg voor de ligplaats aan de Steenen Muur en onderhoud de relatie met de gemeente Werkendam en lokale brandweer. Het stichtingsbestuur zorgt voor een veilige omgeving waar de leden van Scouting Altenagroep zich thuis voelen.

De Vereniging Scouting Altenagroep ondersteund de vrijwilligers en leden. Uiteindelijk zijn zij het die verantwoordelijk zijn dat het scoutingspel week in, week uit gespeeld kan worden. Het Verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, int de contributie en stelt budgetten beschikbaar voor de speltakken om een afwisselend programma te kunnen bieden. Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid hun kennis te verbreden en opleidingen bij Scouting Nederland te volgen. Het verenigingsbestuur onderhoudt regelmatig contact met de gemeente, andere (sport-)verenigingen en omwonenden. Waar nodig wordt aanvullend overleg gepleegd met de Scouting regio ‘de Baronie’ en Scouting Nederland.

Alle vrijwilligers van Scouting Altenagroep hebben een VOG, het verenigingsbestuur zorgt voor de aanvragen van nieuwe vrijwilligers, in samenspraak met de teamleiding.

In het verenigingsbestuur is een vertrouwenspersoon aanwezig die leden of vrijwilligers zal helpen of advies kan geven bij vertrouwelijke kwesties die niet direct met betrokkenen kan worden besproken.

Organisatiestructuur Altenagroep

Bestuursleden

Het verenigingsbestuur bestaat uit de onderstaande personen:

Naam en functie

Aangesteld tot en met

Jordy Dijkshoorn
Voorzitter
jordy@altenagroep.nl
06-33970565

2022

Mirjam van der Molen
Secretaris
Halve Maan 6
4207BE Gorinchem

2020

Marianne van der Spoel
Penningmeester, Vereniging
penningmeester@altenagroep.nl

2022

Michael Zevenbergen
(Algemeen lid, Beleid)

2022

Marco van Steen
Projecten, aanspreekpunt gebouw

2022

Ruben Hazelaar
Privacy functionaris, Beleid

2022

Remco van Wensveen
Groepsbereleider

2023

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar waarna zij herkozen kunnen worden.

Daarnaast hebben de bestuursleden de volgende taakverdeling besproken: